तस्विरमा दोस्रो आदिवासी चलचित्र महोत्सव २०७५ दोस्रो आदिवासी चलचित्र महोत्सव २०७५ सम्पन्न विभिन्न समुदायका १४ चलचित्र प्रदर्शन नेवार भाषाको चलचित्र ११८ अति उत्तम नतिजा सहित प्रथम

दोस्रो आदिवासी चलचित्र महोत्सव २०७५ सम्पन्न
विभिन्न समुदायका १४ चलचित्र प्रदर्शन,शेर्पा समुदायको टिन्छेन फामा
नेवार भाषाको चलचित्र ११८ अति उत्तम नतिजा सहित प्रथम