पोइला गएकी श्रीमतीलाई अरबबाट श्रीमानको मार्मिक पत्र,कम्जोर मुटु हुनेले मन थामेर हेर्नुहोला